top of page

Welkom bij Heemkundekring Falla-Meirs

Wij heten u van harte welkom op onze vernieuwde website. 

 

Tijdens de corona periode heeft onze heemkring niet stil gezeten. Wij zijn op verschillende vlakken actief geweest:

  • Opbouw digitaal en materieel archief

  • Schrijven van nieuwe artikels over gebouwen, families, etc...

  • Uitbreiding en verfijning van oude gekende thema's

Over dit alles en nog veel meer vinden jullie meer informatie op deze website.            Veel lees- en kijkgenot!

Namens de leden van Heemkundekring Falla-Meirs

Logo-voor-website.jpg

Heemkundekring Falla-Meirs ontvangt de Geschiedkundige Prijs Gemeente Riemst 2024

Onze heemkring mocht op vrijdag 12 januari 2024 de Geschiedkundige Prijs Gemeente Riemst in ontvangst nemen uit de handen van schepen voor erfgoed Peter Neven. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van GOGRI in de polyvalente ruimte van de bibliotheek Riemst.

Volgens de woorden van schepen Peter Neven is de toekenning van deze prijs niet enkel gebaseerd op het geleverde werk van het afgelopen jaar 2023, namelijk het heropbouwen van deze interessante website en onze geslaagde foto-tentoonstelling. Deze prijs mag ook beschouwd worden als een erkenning voor onze diensten voor het dorp en de gemeente en dit al gedurende meer dan 30 jaar. Enkele voorbeelden van deze diensten zijn het in stand houden van het 'Vallers' dialect, meermaals medeorganiseren van erfgoeddag, Open Kerkdag en Open monumentendag, houden van tentoonstellingen en natuurlijk het schrijven van talloze artikels en boeken.

GeschiedkundigePrijs2024.jpeg

Vlnr: schepen van erfgoed Peter Neven, Bert Vossen, Egbert Box, Alice Croux, Glenn Ernens, Rina Vossen, Mathieu Moermans, Jean-Louis Lenaerts, Herman Comhair, Jos Froidmont, Paul Palmans en Florent Huls.

Afwezig: Jos Gilis, Jozef Jackers, Johan Janssen, Jos Leben enMathieu Toppets.

Terugblik op onze foto-tentoonstelling

Onze tweedaagse tentoonstelling lokte een 200-tal geïnteresseerde toeschouwers naar ons heemkundelokaal in de Bond dewelke dienst deed als tentoonstellingsruimte. Met meer dan 150 foto's van ons dorp werd een gevarieerd aanbod van beelden uit de 20ste eeuw gepresenteerd. Achteraf konden we ook velen ontvangen in het cafetaria voor een hapje en een drankje.

Namens de leden van de heemkundekring danken we allen voor uw passage bij onze tentoonstelling. Wij kijken met een zeer positief gevoel terug op deze editie en hopen jullie opnieuw te mogen ontvangen op één van onze volgende activiteiten. 

bottom of page