top of page

 

Terug naar index

 De parochie Val-Meer kende in de loop van zijn geschiedenis vele kapelaans doch bemerken wij geregeld tijdsintervallen zonder kapelaansfunctie.ca 1 619
Joannes Hesius

ca 1652
Guillaume DrAst

ca 1658
Gulielmus Joannisdas

1686- 1694
Michael Mees

ca 1700
Arnoldus Froidmont

ca 1702
Gerardus lantmeesters

ca 1 712
Henricus Berliez

ca 1725
E.H. Smeets

1730-1745
Tossanus Bouveroux

1749-1756
Adamus Germain.
. Hij werd in 1756 pastoor te Millen en overleed in 1794 te Maastricht; hij ligt nu in de Sint. Jacobskerk begraven.
1756-1795

1 795- 1804
Godefried Bellefontaine
Werd pastoor te 's Herenelderen waar hij in 1842 stierf. Gedroeg zich uitzonderijk moedig tijdens de Franse overheersing.

1819-1835
Petrus Vandenbosch
Geboren te Val-Meer op 1 maart 1794. In 1819 wordt hij priester gewijd en onmiddellijk in Val-Meer als kapelaan benoemd. Wordt daarna pastoor te Vucht en keert terug naar het klooster van de zusters in Meer en sterft er de 30 september 1872.
Gedurende de volgende jaren is er hier geen kapelaan; Men dient een aanvraag in bij het bisdom. Pas in 1882 komt er een volgende kapelaan.

1882- 1886
Joannes Vanwelsden
Hij werd op 9 februari 1852 te Boorsem geboren. Wordt dan kapelaan te Maaseik en sterft te Boorsem op 6 juni 1925.

1886-1889
Rustend pastoor Moors
die in het klooster woont neemt tijdelijk de functie van kapelaan waar.

1895-1901
Kapelaan Resemans
Geboren in Etten (NI) op 15 februari 1863 en inwonend bij pastoorCusters en later bij Aerts is kapelaan in Meer en wordt in 1901 pastoor van Diets-Heur en rector in Tessenderlo; sterft in Breda op 8 mei 1931.

1901-1910
D'lederen
Wordt in 1920 pastoor te Gorsem en te Wilderen. Hij was afkomstig van Sint-Truiden.

1 91 0- 1 921
Dessers
Is afkomstig van Tongeren en verblijft hier tot 1921.

1921-1939
Hendrik Groven
Geboren te Kerniel op 17 augustus 1895 en priester gewijd op 21 mei 1921. Verbleef hier van juni 1921 totdecember 1939. Werd laterpastoorte Opheers, Melveren en Nieuwerkerken.

939-1940
Pater Vanderlecht S.S.S.
Als pater van de orde van Bitsingen fungeert hij hier als kapelaan.

1940-1952
Jules Peeters
Geboren op 12 september 1914 en wordt priester gewijd op 20 oktober 1940. Kon fijnzinnig preken doch was voor vele dorpelingen wat boven hun niveau. Hij is op rust gegaan te Neerpelt.

1952-1963
Christiaan Deben
Geboren te Kessenich op 25 maart 1923; werd priester gewijd te Luik op 2 juli 1950. Hij zal in Val-Meer gekend blijven als de volkse kapelaan die het nog al eens aan de stok kreeg met de schooljonqens. Was achtereenvolgens pastoor te Kerkhoven, Kotem en Bree en werd aalmoezenier in het hospitaal van Bree. Hij stierf op 21 februari 1988.

1963- 1964
E.H. Darcis
Als rustend pastoor en leraar te Moresnet neemt hij hier in Meer tijdelijk de functie van kapelaan waar;-Hij is afkomstig uit Heukelom. Is in Moresnet begraven.

1964- 1973
Theofiel Baeke S.S.J.
Geboren te Vorst-Kempen op 7 februari 1923 en priester gewijd te Brussel op 1 oktober 1950. Als pater van de orde van Bitsingen was hij gedetacheerd in Val-Meer als kapelaan en later als pastoor van Zussen.ls nu aalmoezenier in het Sint-Jansziekenhuis te Genk. Hij zal in Val-Meer gekend blijven als een man die zijn eucharistieviering uitzonderlijk devoot opdroeg.

1973- 1980
Jozef Lemmens
Geboren te Sint-Pietersvoeren op 5 januari 1948 en werd op 1 juli 1972 te Hasselt priester gewijd.
Eer hij in Val-Meer als kapelaan toekwam beoefende hij deze functie enige maanden uit te Zussen.
Werd in 1980 pastoor in Teuven en op 31 december 1988 pastoor-deken van Voeren. Onze laatste kapelaan was zeer actief in de jeugdzorg.


Terug naar index

 

Kapelaans van de parochie Val-Meer.
bottom of page