top of page

 1. Bewoners 1841

Op 1 januari 1841 woonde Theodore Louis Vanormelingen in de Bampstraat in Val, geboren te Tongeren op 13 september 1800 als zoon van Arnoldus en Anne Elisabeth Vandenbosch. Hij was ongehuwd en had notaris als beroep. Hij woonde er niet alleen maar had een bediende en een dienstmeid ter zijne beschikking die regelmatig afgelost werden. 

Arnoldus en Anne Elisabeth waren gehuwd te Tongeren op 21 september 1789, hij was van Tongeren en zij van Eggertingen. In het gezin kwamen er meerdere kinderen waaronder:

 • Severin Theodore in 1791.

 • Marie Catherina in 1793.

 • Anne Catherina Leonore in 1795.

 • Theodore Louis in 1800.

 • Pierre Lambert in 1803

 • Adriane Theodore op 19 april 1806.​

       

     2. Kadaster 1842

Bij Huls in de bampstraat
 

Jos Leben

Kadasterkaart anno 1842.

D967 is een tuin van L. Nelissen op de hoek van de Bamp- en Grotestraat.

D966 is ook een tuin van L. Nelissen.

D964 is een tuin ( 19a 20ca ) van T. L. Vanormelingen

D972 is een boomgaard ( 8a 60ca ) van T. L. Vanormelingen

D964bis is een tuin ( 16a 50ca ) van T. L. Vanormelingen.

65 ( D965 ) is de woning van T. L. Vanormelingen, was nog niet zo oud.

D960bis  is een boomgaard van T. L. Vanormelingen

D960 is een boomgaard ( 20a ) van Peter Box.

61 ( D961 ) is de tuin van Peter Box

D962 en 963 (  rechts van 61 naar de straatkant )  zijn 2 woningen, klasse 9, van Peter Box.

De totale oppervlakte van de eigendommen in Val-Meer van T. L. Vanormelingen besloegen in 1845 2ha 66a, in 1851 4ha 35a en in 1882 13ha 37a. Buiten de woning in de Bampstraat had hij nog 3 woningen in zijn bezit waaronder een winning ( C547 ) op de hoek van de Sabbe- en Grotestraat. Hij heeft heel wat goederen aangekocht die in bezit waren van Philippe Bouveroux in 1845 en geërfd zijn door zijn schoonzoon Servaes Jans, waaronder C547.

Verkoop door S. Jans met C547 ( De Postrijder ) .

In het totaal ging het over 1ha 63a weiden en akkerlanden in Val-Meer. Daarbij de winning in de Grotestraat ( 26a ) en een woning met weide in de Mielesteeg ( 26a 10ca )

Theodore Louis Vanormelingen overleed te Tongeren op 7 april 1884. 

Zijn eigendommen in Val-Meer gingen naar de 2 kinderen van zijn zus Adriane Theodore nml. : Louis Ghijsens en E. de Croswarem – Ghijsens.  Die laatste erfde alles in 1886.

Overlijdensakte ( stadsregister Tongeren )

    3. Afstammelingen van Adriane Theodore Vanormelingen

   A. Adriane huwde te Tongeren op 20 oktober 1841 met Henry Jean Clement Ghijsens, geboren te Schalkhoven op 10 januari 1804. Hij was de zoon van Gillis, burgemeester van Schalkhoven, en Ida Vansichen. De huwelijksakte vermeldt dat hij ontvanger der directe belastingen is en woonachtig te Bilzen, zij is rentenierster en woonachtig in Tongeren. Haar vader was overleden op 3 juli 1824.

De getuigen bij het huwelijk waren:

 • Eugene Ghijsens, neef, rechter bij de rechtbank in Tongeren.

 • Pierre Lambert Vanormelingen, broer, geneesheer te Tongeren.

 • Theodore Louis Vanormelingen, broer, notaris te Val-Meer.

 • Clement Ghijsens, broer, geneesheer te Herderen.
   

In het gezin kwamen 3 kinderen, geboren te Bilzen:

 • Anne Elénore Emerance, geboren op 11 september 1842.

 • Ludovicus Henri Marie, geboren op 22 februari 1845, werd notaris te Kortessem waar hij in 1925 overleed, ongehuwd.  

 • Ferdinand Marie Gilles, geboren op 13 mei 1848 en overleden op 10 juni 1882, kandidaat notaris.

 

   B. Anne Elénore Emerance huwde op 8 januari 1867 te Tongeren met Edmond de Croswarem, geboren te Peer op 26 januari 1844, ontvanger der registratie, als zoon van Theodoor Albert, vrederechter des kantons Peer, en Helena Christina Jans. Op 3 oktober 1867 werd hun dochter Marie Adriana Albertina geboren te Bilzen.

 

   C. Marie Adriana Albertina de Croswarem huwde op 8 november 1884 te St-Truiden met Eduard Dompas, geboren te Alken op 5 juli 1860 als zoon van Joannes Bernard en Euphrasie Palmers, grondeigenaars, woonachtig te Alken in het kasteel Hemelsveld, naderhand kasteel Dompas. Joannes vader had het, als knecht, geërfd van de eigenaar. Joannes overleed in 1873 en Euphrasie op 1 april 1883. Eduard erfde het kasteel, zijn oudere broer was op 27 februari 1883 overleden, hij had nog 2 jongere zussen.

In het gezin Dompas – de Croswarem kwamen 2 kinderen:

 • Elisabeth, geboren op 4 mei 1887 te Alken.

 • Marcella, geboren op 17 juli 1892 te Alken.

 

    D. Overzicht:

 • Arnold Vanormelingen x Anne Elisabeth Vandenbosch

  • Theodore Louis Vanormelingen.

  • Adriane Vanormelingen x Henry Ghijsens.

   • Louis Ghijsens

   • A. E. Emerance Ghijsens x Edmond De Croswarem

    • Marie Adriana Albertina de Croswarem x Eduard Dompas.

     • Elisabeth Dompas

     • Marcella Dompas

 

    4. De bewoners

In 1867 woonde T. L. Vanormelingen in Tongeren.

In 1882 woonde er: Petrus Purnal, Franciscus Hansen, ….. waarschijnlijk waren dit bedienden in functie van Theodore Louis als notaris.

Van midden 1884 tot maart 1885 bleef de woning leef staan dan kwam de 1ste familie Vossen:

 • Gilles Vossen, weduwe van Magdalena Wagemans.

 • Lambert, zoon, en zijn echtgenote Josephina Steegmans.

 • Enkele kinderen van Gilles en Lambert.

Deze familie Vossen verliet Val-Meer in 1888 en dan kwam de 2de familie Vossen : Renier Vossen – Marie Catherina Lathouwers. Renier overleed in 1910 en Marie Catherina in 1930.

 

In 1932 tekende Mathieu Huls en Elisabeth Wauters een contract voor de pachting van de winning. Mathieu werd geboren te Kanne in 1884, hij was een zoon van Augustin en kleinzoon van Mathijs Huls en Anna Maria Pinckaers ( zie hoeve Hamers ).  Hun zoon, Jozef, in huwelijk met Ida Neven bleef er wonen en nadien Gust en Marie-José Claesen.

Pentekening Jean Nivelle.

    5. De eigenaars

Emerance Ghijsens overleed in 1910 en Edmond de Croswarem in 1914. Hun dochter Marie, in huwelijk met E. Dompas, erfde de winning.

Eduard overleed te Alken in 1918 en Marie ook te Alken in 1943. De winning werd eigendom van hun 2 dochters, kloosterzusters. Ze verkochten de winning op 23 maart 1962 aan Jozef Huls – Ida Neven.  

Het kasteel Dompas werd nog gebruikt als klooster en weeshuis. Na het overlijden van de zussen in 1977 werd de katholieke kerk eigenaar van het kasteel, het werd verwaarloosd en afgebroken.

 

Bronnen:

 • Info Gust Huls

 • Kadaster 1842.

 • Parochieregisters en burgerlijke stand.

 • Bevolkingsregisters.

 • Het Belang van Limburg.

bottom of page