top of page

   Franciscus Hennus
    Jos Leben

 1. Rotterdam en Wonck

Op 8 december 1623 werd te Wonck Remigius geboren als zoon van Joannes Henuse, naam van moeder is niet vermeld.

In het overlijdensregister van Wonck schreef de pastoor op 23 juli 1649: “Obijt Remigius Henuse, juvenis, filius Joannes Henuse braxator urbe rotodami in hollandia. “ ( is gestorven Remigius Henuse, jongeman, zoon van Joannes Henuse, brouwer in de stad Rotterdam in Holland. )

In hetzelfde register schreef hij op 30 mei 1650 dat Maria, weduwe van Joannes Henuse, gestorven was.

Volgens de gevonden informatie op het internet was Joannes Henuse geboren te Rotterdam en gehuwd met Maria Godin. Na 1623 kwamen er in het gezin Henuse – Godin geen kinderen meer, waarschijnlijk werd Maria dan geboren circa 1583 en Joannes ook in die periode.  Vooraleer neer te strijken in Wonck had Joannes reeds meerdere kinderen, na 1637 werden meerdere kleinkinderen geboren.  

Verkorte versie van de stamboom van Joannes Henuse:

Joannes Henuse x Maria Godin

 • Jacobus x Jeanne Mathij

  • Catherina x Henri ( Jasmin ) De La Croix

   • Catharina ( ged. 29-1-1677 te Wonck )

  • Joannes x ( te Wonck op 4-7-1680 ) Catherina Blaffarr

  • Hadelinus x ( te Wonck op 3-2-1684 ) Eva Liber

  • Andreas x ( te Wonck op 1-7-1685 ) Maria Liber

 • Walter ( senior /+ 1677 ) x Mechtilde De La Croix

  • Walter ( junior/ ged. 1642 ) x Elisabeth Gilis

  •  Henricus ( ged. 4-11-1649 te Wonck ) x Catherina Kinnet

   • Walter ( ged. 14-4-1675 te Wonck )

  • Melia Melice ( ged. 1652 ) x Henri Ruth

 • Remigius

 

     2. Kanne

Op 12 december 1704 huwden Walter Hennus ( ged. 1675 ) en Catherina ( ged. 1677. ) in de kerk van Kanne, ze waren familie in de derde graad en hadden dispensatie verkregen.

Getuigen waren:

- Matthaus, zoon van Mathia Ruth van Wonck

- Helena, dochter van Walter Hennus van Wonck.

De pastoor van Kanne schreef Hennus in plaats van Henuse. In Wonck werd er nu en dan Henus geschreven. Helena is waarschijnlijk Melia, zus van Walter.

Zes dagen na hun huwelijk schreef de pastoor van Wonck het volgende:

18 december 1704: Walterus , zoon van Henricus Henuse, en Catherina, dochter van Jasmin De la Croix, familie in de 3de graad hebben dispensatie verkregen en zijn door de pastoor van de parochie Kanne gehuwd, gezegd Catherina.

Tussen 1705 en 1722 werden er te Kanne in het gezin Hennus – De la Croix 7 kinderen geboren.  Op 1 februari 1713 werd Jacobus, hun vierde kind, gedoopt. Hij huwde op 22 februari 1735 met Maria Anna Daemen, gedoopt op 18 februari 1716 als dochter van Damiani en Joanna Hermans. In het gezin kwamen er tussen 1736 en 1759 zeker 9 kinderen. Op 21 december 1746 werd Walterus gedoopt, een ouder broertje met dezelfde naam was overleden in 1745.

 

Verkorte stamboom Walter Hennus en Catherina De la Croix.

 •  Jacobus ( ged 1-2-1713 ) x Maria Anna Daemen

  • Walter ( ged 21-12-1746 ) x Agnes Vrijens

  • Damianus

 • Elisabeth ( ged 7-3-1718 ) x Joannes Vrijens

  • Catherina

  • Agnes ( ged 5-10-1749 ) x Walter Hennus

 

Op 15 juli 1770 werd Jacobus Vrijens gedoopt als zoon van Agnes Vrijens, peter was Damianus Hennus en meter Catherina Vrijens.

Agnes Vrijens trouwde op 30 november 1770 met Walter Hennus ( ged 1746 ), ze zijn familie in de tweede graad en hebben dispensatie verkregen. Bij het huwelijk werd Jacobus herkend als Jacobus Hennus.

In het gezin Hennus – Vrijens kwamen 12 kinderen, geboren tussen 1770 en 1794.

 

     3. Riemst en Bolder.

Jacobus ( ged. 1770 ) huwde op 10 juni 1797 te Riemst met Barbara Hansen, gedoopt te Riemst op 19 augustus 1764 als dochter van Joannes en Elisabeth Willems.

Op 11 oktober 1798 werd hun eerste kind, Walter, geboren te Kanne en gedoopt op 3 maart 1800, ook te Kanne. Het gezin woonde toen in de Lindeboomstraat.  

Op 3 mei 1800 werd Joannes gedoopt, ook te Kanne en op 25 april 1802 werd hun dochter, Elisabeth, geboren, nu in Riemst. Of het gezin te Riemst woonde, is niet duidelijk. Het beroep van de vader was dagloner.

Naderhand kwamen er zeker nog twee kinderen, Franciscus en Walter, die in Bolder werden geboren. 

Jacobus Hennus overleed op 26 mei 1826 te Bolder in zijn huis gelegen Gemeentestraat. Barbara Hansen overleed op 28 november 1835 te Bolder in haar woning aan de poel.

 

Joannes ( ged. 1800 ) huwde op 22 oktober 1825 te Zichen-Zussen-Bolder met Cornelia Jans, geboren op 15 februari 1802 te Zichen-Zussen-Bolder als dochter van Joannes en Maria Haekens.

Uit dit huwelijk:

 • Jacobus

 • Joannes  geboren in 1828

 • Franciscus

 • Maria

 

     4. Val-Meer

Joannes werd te Bolder geboren op 8 november 1828 .

Op 25-jarige leeftijd, 20 januari 1854, trad Joannes te Val-Meer in het huwelijk met Catherina Dassen, geboren te Zussen op 30 oktober 1830. De ouders van Catherina, Egidius en Mechtildis Tans,  waren toen reeds overleden. Joannes was werkman van beroep en Catherina dienstmeid en beiden waren woonachtig te Val-Meer.

Op de huwelijksakte staat vermeld dat Joannes een kind, Jan Dassen, geboren op 29 december 1853 herkend.  Hun tweede kind, Egidius, werd geboren op 12 augustus 1855.

Catherina stierf op 26 mei 1856, ze was dan nog geen 26 jaar.

Joannes hertrouwde te Val-Meer op 16 september 1857 met Helene Stevens, geboren te Rosmeer op 1 april 1834, dienstmeid van beroep en woonachtig te Val-Meer. De huwelijkakte vermeldt dat Joannes paardenknecht als beroep had.

In het gezin Hennus – Stevens werden 3 kinderen geboren te Val-Meer:

 • Puis Jacobus, geboren op 24 april 1859

 • Gerard, geboren op 8 augustus 1861

 • Franciscus, geboren op 31 januari 1864.

Joannes overleed op 12 november 1867, 39 jaar. Zijn hoogzwangere vrouw verwachtte zijn 4de kind, een dochter; Cornelia werd geboren op 13 februari 1868. Zo kwam Helene alleen te staan voor de opvoeding van 6 kinderen. 

In 1882 woonde Helene Stevens met haar 4 kinderen en haar  2 stiefkinderen  in de Dorpstraat. Gerard werkte bij Willems in de Kleinstraat,  Jan en Puis Jacobus bij Keulen in de Grotestraat. Bij de naam van Cornelia, dan 14 jaar, staat er “epiletica “ geschreven.

     5. Frans Hennus

Franciscus ( ° 1864 ) huwde op 16 januari 1885 met Maria Muurmans, geboren op 14 oktober 1858 als dochter van Peter en Marie Willems. De familie Muurmans (soms ook Moermans geschreven ) woonde in de Bergstraat, iets hoger dan de Blauwe zaal.

In 1845 is Wijnand Muurmans, grootvader van Maria, eigenaar van een woning in de Bergstraat, perceel nr 181. Franciscus nam zijn intrek bij zijn schonouders.

In het gezin Hennus – Muurmans kwamen  er 5 kinderen:

 • Joannes Jozef

 • Maria

 • Helena Maria

 • Maria Anna

 • Franciscus Jozef

Frans Hennus

Bergstraat

Vanaf 1889 werkte Frans bij de Sphinx in Maastricht zoals we kunnen vernemen uit bijgaand artikel uit 1951.  

Euver us awwe

 

Het ligt in de bedoeling van de redactie-commissie om in de toekomst regelmatig in ons personeelsorgaan aandacht te schenken aan onze gepensionneerden.

Vergeten kunnen en mogen wij onze oudjes niet. We kunnen ze niet vergeten  omdat zij de vakmensen waren die als lichtend voorbeeld gesteld kunnen worden voor ons jongeren. Wij mogen ze niet vergeten, omdat ze alles gaven wat ze konden en mede onze SPHINX hebben groot gemaakt. Het moet hun uiteindelijk een trots gevoel geven en voldoening schenken, dat zij nu als voorbeeld worden gesteld en dat hun vakmanschap wordt erkend en geprezen.

Wij hopen in de toekomst regelmatig verschillende oude bekenden voor het voetlicht te brengen, zodat ook de jongeren kennis kunnen maken met onze oude garde. Wij hebben een willekeurige greep gedaan in ons archief en als eerste “ Frans Hennus “ tevoorschijn gehaald. Wie kent hem nog ? “ Eine vaan de dreij keuninge “.

Frans Hennus werd geboren op 31 januari 1864 te Val-Meer in Belgisch Limburg, waar hij heden nog woonachtig is. Hij trad bij onze fabriek in dienst op 16 maart 1889 als voerman en stalknecht in de Algemene dienst.

Vroeger had alle vervoer uit den aard der zaak plaats met paard en wagen. De SPHINX beschikte over een uitgelezen stel zware paarden en een groot wagenpark. Wordt tegenwoordig bijna alles per auto uit onze magazijnen weggehaald en zo over grote afstanden vervoerd, vroeger geschiedde  dit per spoor en boot en was het de hele dag aan en af rijden door onze fabriek-straten van paard en wagen. Met de zgn. platte wagen werden de kisten en vaten en ok de losse waar vervoerd naar het Basin of de Boschpoort  en onze Frans Hennus was de voerman van zo’n platte wagen met een prachtig stel paarden ervoor. De gehele dag door werden door Hennus zware vrachten vervoerd en voor het helpen op- en afladen waren steeds twee vaste mensen bij de wagen ingedeeld. Door de onafhankelijkheid van dit drietal dat de gehele dag samen af en aan reed werden ze “ de dreij keuninge genoemd “  

Hennus kwam ’s Maandagsmorgens in alle vroegte van Val-Meer naar Maastricht gestapt. Fietsen bestonden nauwelijks en de autobussen waren nog niet uitgevonden en toentertijd vond men het heel normaal, dat men ’s morgens bij het komen en ’s avonds bij het naar huis gaan zo’n kleine tien tot vijftien kilometer afstapte. Als Hennus ’s Maandags kwam, bracht hij een grote “ pungel “ mee, waar enige zware roggebroden en een groot stuk spek ( ’n zij spek ) in zaten, genoeg om de gehele week van te leven, want Frans bleef verder de gehele week in de fabriek en sliep boven de paardenstal en de zgn. ‘ vrie “. Hier stonden de haverkisten en lag het voerhooi opgestapeld.

Als goed voerman en dierenvriend verzorgde Hennus de aan hem toevertrouwde paarden als zijn kinderen en als er ’s nachts soms onrust was onder die zware knollen, dat was onze Hennus onmiddellijk uit zijn bed en bracht zijn vermanende stem weer rust en stilte. Werd een nieuw paard aangeschaft, dan werd het eerst aan de kundige handen van Hennus toevertrouwd, die het africhtte en volgzaam maakte. Tijdens en door de eerste wereldoorlog is Hennus bij de SPHINX weg geweest van 10 juni 1916 tot 13 januari 1919. Op die dag kwam hij weer terug bij de SpHINX en werkte tot Mei 1930, tot hij gepensioneerd werd.

Hennus is nu 87 jaar en nog goed gezond. Hij is nog flink ter been en ons personeelsblad wordt door hem met veel interesse gelezen. Wij hopen, dat Hennus nog jarenlang van zijn rust mag genieten.

 

Frans moeder, Helene Stevens, was op 14 april 1905 overleden, ze woonde toen in de Bampstraat bij haar zoon Puis Jacobus die zijn vrouw, Maria Margaretha Raedts, en een zoon in 1898 verloren had. Helene zal het ook niet gemakkelijk gehad hebben, alleen komen te zitten met 6 kinderen met een leeftijd tussen 0 en 12 jaar.

Toch heeft ze ervoor gezorgd dat haar kinderen een degelijk opleiding kregen, dit leiden we af uit de handtekening van Franciscus bij zijn huwelijk. Bij haar huwelijk was Helene het schrijven niet machtig maar als twee zonen huwen in 1885, tekende ze mee.

 

Maria Muurmans overleed op 12 november 1947 en Franciscus Hennus op 2 december 1960, 96 jaar.

Ik zie hem nog buiten zitten, buurtbewoners vertelden me dat hij een oude man was, heel oud voor die tijd .

 

Frans voorouders

Joannes Henuse ( ° circa 1580 Rotterdam ) x Maria Godin ( ° circa 1583 )

- Walter Henuse ( ° circa 1610 ) x Mechtilde De la Croix ( ° circa 1616 )

 - Henricus Henuse ( ged. 1649 Wonck ) x Catherina Kinnet

   - Walter Henuse ( ged 1675 Wonck ) x Catherina De la Croix ( ged 1677 Wonck )

     - Jacobus Hennus ( ged 1713 Kanne ) x Maria Anna Daemen ( ° 1716 )

       - Walter Hennus ( ged 1746 Kanne ) x Agnes Vrijens ( ged 1749 Kanne )

          - Jacobus Hennus ( ged 1770 Kanne ) x Barbara Hansen ( ged 1764 Riemst )

             - Joannes Hennus ( ged 1800 Kanne ) x Cornelia Jans ( ° 1802 ZZB )

                - Joannes Hennus ( ° 1828 Bolder ) x Helene Stevens ( ° 1834 Rosmeer )

                   - Franciscus ( Frans ) Hennus  ( ° 1864 Val-Meer )

 

Bronnen:

 • Gemeentearchief van Val-Meer

 • Kadaster 1842

 • Het Rijksarchief in België

 • Personeelsblad SPHINX ( F.Huls)

 • Info B. Theunissen

 • Met dank aan W. Brône.

 

17 april 2013

Jos Leben

bottom of page