top of page

Geschiedenis heemkundekring Falla-Meirs

Oprichting

Op 16 januari 1989 werd op initiatief van enkele Val-Merenaren een eerste bijeenkomst belegd met als doel het oprichten van een heemkundige kring. Tijdens die samenkomst waren de volgende personen aanwezig: Paul Palmans, Jozef Jackers, Bert Vossen, Johan Janssens, Jean Nivelle, Marc Nivelle en Jos Leben . Op 20 februari 1989 was het dan zover. De eerste officiële vergadering van de kring vond plaats in het parochielokaal te Val-Meer. Paul werd de eerste voorzitter, Bert werd secretaris en Marc werd penningmeester. Tijdens deze vergadering verstrekte Paul de nodige uitleg over het doel van de kring en had hij Willy Willems, voorzitter van de kring in Zichen , uitgenodigd om ons een idee te geven over de werking van zijn kring (zie de bijgaande foto met de aanwezigen uit Het Belang van Limburg). 20 februari 1989 geldt dan ook als oprichtingsdatum.

 


  

 

Tijdens de vergadering van 20 maart werden de doelstellingen besproken en werd er vastgelegd om maandelijks een vergadering te beleggen behalve in de maanden juli en augustus. Tijdens de vergadering van 24 oktober werd overeengekomen dat elk lid 200 fr. zou storten voor de gemeenschappelijke onkosten en tijdens dezelfde vergadering werd er voorgesteld om rond Allerheiligen 1990 een eerste tentoonstelling te organiseren.
 

Om die tentoonstelling te financieren stortte ieder lid 1000 fr. die na de tentoonstelling zou worden terugbetaald. Op de vergadering van 20 juni 1990 werd gekozen voor “ Falla-Meirs ” als naam voor de vereniging. Bij consultatie van Limburgse oorkonden is zowel het eerste als het tweede gedeelte van de benaming tussen talloze andere terug te vinden, Falla werd reeds vermeld in 1147 en Meirs in 1176.

Oprichtingsfoto Heemkundekring Falla-Meirs
bottom of page