top of page

Heemkring vandaag

Heemkundekring Falla-Meirs betracht in eerste instantie de geschiedenis van het dorp en haar bewoners, de gewoonten en de volksoverleveringen neer te schrijven en/of te bewaren voor het nageslacht. Verder poogt de heemkring ook voortdurend deze schat aan informatie over te brengen aan de inwoners van Val-Meer en Riemst én alle belangstellenden die op de één of andere manier geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van ons dorp. Dit gebeurt voornamelijk via onze website, publicaties in het heemkundig tijdschrift van GOGRI, tentoonstellingen of andere activiteiten zoals bijvoorbeeld erfgoeddagen. Tot slot nemen we de nodige initiatieven tot het bewaren, herstellen en in stand houden van bijzondere locaties, documenten en voorwerpen van eigen streek. 

Onze heemkring bestaat vandaag de dag uit 16 medewerkers. Deze medewerkers vergaderen één maal per maand, normaliter op de eerste maandag van de maand. Naast deze vergaderingen zet ieder lid zich op zijn/haar eigen manier in voor de heemkring: helpen tijdens activiteiten, klusjes in het heemkunde lokaal uitvoeren, stamboomonderzoek, geschiedkundig onderzoek, foto's analyseren en inscannen, contacten leggen/onderhouden, etc. 

Dagelijks bestuur

Herman Comhair, Glenn Ernens, Mathieu Moermans, Mathieu Toppets, Bert Vossen.

 

Leden

Egbert Box, Alice Croux, Jos Froidmont, Jos Gilis, Florent Huls, Jozef Jackers, Johan Janssen, Jos Leben,  Jean-Louis Lenaerts, Paul Palmans, Rina Vossen.

bottom of page