top of page
   Het wit huis.

 

    Jos Leben 

 

 1. De boordwegatlas.

Rond 1841 werd de atlas der buurtwegen opgesteld, in de Molenweg, nu verbindingsweg, lag er één woning nr 174 in eigendom van Engelbert Raedts. Engelbert werd te Bolder geboren op 11 februari 1783, zijn vader was van geboorte van Meer. Op 13 maart 1809 huwde hij met de 33 jarige Elisabeth Botty, weduwe van Pieter Jans met wie ze 3 dochters had. De huwelijksakte vermeldt dat Engelbert in Val-Meer woonachtig was. Engelbert en Elisabeth, familie in de 3de graad ( oma’s waren zussen ) zorgden nog voor 4 kinderen:

 • Nicolas, geboren op 1 september 1809.

 • Servais, geboren op 7 januari 1812

 • Engelbert, geboren in 1815 en overleden in 1838

 • Petrus, geboren in 1821 en overleden in 1821.

De naam Raets verandert naar Raedts bij de geboorte van Nicolas in 1809.

In 1841 woonde het gezin Raedts – Botty in de Kleinstraat, nr 179, woning die Elisabeth van haar eerste man had geërfd. Ook woonde er Marie Beusen, geboren op 17 maart 1812, die sinds 31 mei 1837 gehuwd was met Nicolas ( ° 1809 ) en hun zoon Engelbert ( ° 1838 ). Een dochtertje geboren in 1840 stierf enkele dagen na haar geboorte en op 7 juli 1845 werd nog een jongetje geboren die de naam Servaes meekreeg.

De atlas vermeldt Engelbert Raedts als eigenaar van o.a. 174 en 173, voor 174 is de melding gewoon “maison”, voor de andere woningen vermeldde men “maison et place” .

Atlas der buurtwegen met 174 ( woning ) en 173 ( bouwland ) gelegen op de Molenweg ( nu Ve

Atlas der buurtwegen met 174 ( woning ) en 173 ( bouwland ) gelegen op de Molenweg ( nu Verbindingsweg ).

   2.Kadaster 1842 en bewoning 1847.

De tekening van het kadaster 1842 geeft 2 gebouwen weer, waarschijnlijk is de stal tegenover de woning iets na het opstellen van atlas der buurtwegen gebouwd ?

De woning kreeg de klasse 5 : Huis van zavelsteen gebouwd, gedekt met stroo, hebbende 2 groote plaetzen en een kabinetje, goede uitgespreide aenhoorigheden van een pachthoef.

 

In 1847 woonde de familie Nicolas Raedts – Beusen in de Molenweg, woning C348 volgens het kadaster 1842. Een gedeelte van de woning werd verhuurd want regelmatig namen douaniers er hun intrek.

: Kadaster 1842 met C348 ( woning ), C347b en C347.

  3. De deling van 1850.

Elisabeth Botty overleed op 21 mei 1849 en het kadaster vermeldt voor 1850 de deling der eigendommen van Engelbert Raedts en dit ondanks dat hij 6 jaar later overleed.

De woning C348 en bouwland C347 en 347b gingen naar Nicolas Raedts. De woning is ondertussen aangepast want nu heeft ze klasse 4 : Huis van zavelsteen gebouwd, gedekt met pannen, hebbende 2 beneden plaetzen en een kabinetje en hetzelfde getal boven plaetzen er zijn enige aenhoorigheden.

C347 is nu een boomgaard.

   4.Het wit huis.

In de Postrijder vonden we volgende aankondiging van een openbaar verkoop.

   5. Bevolkingsregister van 1882.

In 1882 woonde er:

 • Nicolas Raedts, zijn vrouw was in 1875 overleden.

 • Engelbert Raedts, ongehuwd.

 • Servaes Raedts

 • Gertrudis Beusen ( ° 22 februari 1847 ) , echtgenote van Servaes sinds 18 oktober 1878 en dochter van Margaretha Jans, half zus van Nicolas Raedts.

 • Marie Marguerite ( ° 17 juli 1880 ), dochter van Servaes en Gertrudis.

  6.Het vertrek.

Nicolas overleed op 17 maart 1889 en Servaes op 8 juli 1890. Gertrudis Beusen, haar dochter en haar zwager Engelbert namen hun intrek in de Grotestraat, voor oktober 1890, bij Margaritha Jans, moeder van Gertrudis. Haar moeder overleed op 1 december 1890.  Ze hadden de woning ( C348 ) en de percelen C347 en C347b aan Jan Simon – Marie Catherina Cajot verkocht, het kadaster noteerde het jaar 1890. Ze namen er hun intrek. Jan en Marie Catherina waren in 1880 in het huwelijksbootje gestapt, zij was 40 jaar en hij 32, het gezin bleef kinderloos.  Marie Catherina Cajot overleed op 12 mei 1912 en Jan hertrouwde op 30 mei 1913  met Maria Cornelia Beusen.

 

   7. De familie Beusen.

Marie Cornelia Beusen werd geboren op 27 april 1867, ze huwde op 22 juli 1892 met Hendrik Tilkin die op 7 september 1893 overleed. Als ze 46 jaar was, hertrouwde ze met Jan Simon, hij was 65 jaar. Jan overleed op 1-1-1924, nalatende voor enige, wettelijke erfgenamen zijn echtgenote mevrouw Maria Beusen voormeld meer bepaald ingevolge gifte tussen echtgenoten, opgenomen in hun huwelijkscontract verleden door notaris Van Ormelingen op 23 mei 1913. Op 15 april 1924 vervoegde  Martinus Franciscus Beusen, jongere broer van Marie Cornelia, en zijn kinderen zijn zus. Hij was in 1892 gehuwd met Philomena Tilkin, die in 1920 overleed. Hun dochter, Maria, huwde met Servaes Mathijs Lenaerts en trok naar de Rechtstraat.

Maria Beusen overleed op 31 juli 1954, nalatende voor enige wettelijke erfgenamen de heer Martinus Franciscus Beusen, voor het vruchtgebruik en de heer Hendrik Gaspart Jozef Beusen echtgenoot van Josephina Pauly voor wat de naakte eigendom betreft, notaris Louis Wauters ( ZZB ) 14-01-1943 geregistreerd.

Martinus overleed op 26 augustus 1956.

   8. De verkoop.

Hendrik Beusen, geboren in 1908, overleed te Bilzen op 2-11-1981, nalatende voor enige wettelijke en resevataire erfgename zijn echtgenote Josephina Pauly ingevolge gifte tussen echtgenoten verleden door notaris Louis Wauters op 23-10-1953 geregistreerd. Josephina, geboren in 1912, overleed te Tongeren op 6 oktober 1982 en liet geen testament achter en zodoende erfden haar zussen en broers of afstammelingen haar eigendom die het wit huis aan Gijs Jans eind 1983 verkochten en sindsdien is Gijs de enige bewoner.

Het wit huis ( foto J. Leben )

    9. Het Gijse Bos.

Marie Marguerite Raedts huwde op 22 juni 1907 met Eustache Petrus Onclin, zoon van burgemeester Lambert Onclin ( maïeur ). Ze bleven in de Grotestraat wonen, zij overleed in 1933, 52 jaar. Afstammelingen van haar verkochten aan G. Jans een weide van circa 1ha gelegen tegenover zijn woning. Hij plantte er zijn Gijse Bos, waar rust heerst en in de hete zomers een wel meegenomen verkoeling.

 

Bronnen:

 • Parochieregisters van Zichen en Millen.

 • Bevolkingsregisters van Val-Meer.

 • Burgerlijke stand van Val-Meer.

 • Kadaster van 1842.

 • Atlas der buurtwegen.

 • Verkoopakte van 1983 ( met dank aan G. Jans ).

 • Info G. Jans en F. Huls

 

10-08-2022

bottom of page