top of page
Priesters afkomstig van Val-Meer

Terug naar index


Renier Vandenbosch
Geboren te Val-Meer in 1604.
Was pastoor te Millen en sterft in 1691

Jan Botty (prior) Henricus Botty Hubertus Berden
Henricus Botty
Hubertus Berden
Vincentius Vandenbosch
Hyacinthus Peumans


Deze priesters waren op het einde van de 18e eeuw in het klooster van de predikheren te Tongeren.
Ze waren afkomstig van Val-Meer.

Lambert Vandenbosch
Geboren te Val-Meer op 27 november 1737 als zoon van schout Lambert en Katrien Box. Hij wordt pastoor van As.

Jan Jozef Vandenbosch
Hij is de broer van Lambert (hierboven), is te Val-Meer geboren op 26 april 1749. Hij is pastoor te Gellik van 1780 tot 1810.
In de sluitsteen boven de pastorie die hij liet bouwen staan volgende inscripties J.J.V.D.B. - A.O.1788.
Omdat hij refractair was tijdens de Franse overheersing werd hij van zijn bezit ontroofd en uit zijn woning ontzet.

Gulielmus Dumont
Werd geboren te Val-Meer in 1809, was gedurende zijn priesterschap pastoor te Sluizen en sterft op 4 februari 1877.

Leonardus Haekens
Geboren te Val-Meer in 1809, was pastoor te Saint-Jean-Sart en sterft op 30 december 1886.

Eustache Onclin
Geboren te Val-Meer op 6 februari 1813 en priester gewijd op 22 december 1838. Was kapelaan te Breust (NI) en Glaaien in 1840. Was priester van het mijnwezen te Esneux tot 1856. Werd dan pastoor-deken van Glaaien en stierf er op 5 mei 1868.

Lambert-Mathias Vandenbosch
Geboren te Val-Meer op 30 januari 1827 en priester gewijd 1854. Kapelaan te Mechelen al maas, gestoNen als pastoor van Nerem op 9 februari 1871.

Theodorus Dumont
Geboren te Val-Meer in 1854, wordt pastoor te Heers en sterft reeds op 9 februari 1889.

Jozef Nivelle
Geboren te Val-Meer op 27 januari 1858, treedt in de orde der minderbroeders in 1887, wordt geprofest in 1888 en priester gewijd te Luik op 26 maart 1894. Hij stertt te Eeklo op 20 mei 1919.

Hermanus Monard
Geboren te Val-Meer op 12 april 1859. Treedt in de orde van de cisterzienzen-trappisten en stertt te Westmalle.

Sylverster-Paul Bouveroux
Geboren te Val-Meer op 3 februari 1860 en priester gewijd te Luik op 30 mei 1885. Was kapelaan te Vlijtingen en Koersel en pastoor te Wimmertingen, Melveren en Lanaken. Hij overleed op 5 januari 1943 in het Sint-Annagesticht te Lanaken.

Willem-Petrus Onclin
Geboren te Val-Meer op 20 maart 1860 en priester gewijd te Luik in 1885. Was kapelaan te Petit-Rechain en Peer en pastoor te Gorsem en Munsterbilzen waar hij op 23 april 1927 overleed.
Jan Nivelle
Geboren te Val-Meer op 4 maart 1861. Treedt in de orde der trappisten. Hij verblijft te Rochefort en sterft er op 23 mei 1923; hij ligt er ook begraven. Evenals Jozef Nivelle, minderbroeder, is hij de zoon van Olivier en Margriet Theunissen.

Renaud-Petrus Bouveroux
Geboren te Val-Meer op 11 september 1864 en ingetreden bij de paters jozefieten in 1890. Hij deed er zijn geloften in 1892 werd studieprefect en sterft te Geraarsbergen op 1 januari 1924.

Petrus-Nicolaas Vandenbosch
(zie levensschets bij kapelaans van Val-Meer) 0 4 maart 1794 + 30 september 1872.

Leonardus Vossen S.J.
Geboren te Eigenbilzen op 20 februari 1874, woont als zoon van Renier en Katrien Lathouwers bij zijn ouders in Val-Meer in de Bampstraat. Hij treedt op 1 augustus 1894 in de orde der jezuieten en wordt gewijd in 1905. Was werkzaam in de missies, eerst in het seminarie van Papal, later in Kandy-Ceylon waar hij op 19 augustus 1949 overlijdt.

Hendrik Bouveroux
Geboren te Val-Meer op 26 juni 1874 en priester gewijd te Luik op 17 december 1898. Hij werd coadjutor te Roost en kapelaan te Sint-Truiden.
Ontvangt het ordekleed als redemptorist en wordt te Sint-Truiden geprofest in 1911. Daar sterft hij op 4 april 1936.

Andreas Hubertus Hamers.
Woonde in de Grote Straat en was zoon van Wendelinus en Maria Marx. Hij is geboren op 28 december 1883 te Schin op Geul (NI). Deed studies te Hasselt, Roermond en Luik en wordt er in 1906 gewijd. Was leraar te Bree, rector bij de ursulinen te Sint-Truiden, kapelaan te Sint-Truiden en Melveren, pastoorte Dalhem-Rekem en Veldwezelt. Hij sterft te Heerlen (NI) op 15 juni 1973.

Gerard Beusen
Geboren te Val-Meer op 30 april 1894 en priester gewijd op 18 maart 1921. Was tot 1931 leraar aan het college te Genk, tot 1940 kapelaan van Zonhoven en werd dan pastoor te Tongerlo. Hij stierf op 25 augustus 1954 en ligt op het kerkhof te Val-Meer begraven.

Louis Bouveroux
Geboren te Val-Meer in 1900, leraar aan het college te Bree in 1925 en wordt priester gewijd te Luik in 1926. Dan wordt hij leraar aan het college te Hasselt en wordt vervolgens als pastoor te Rapertingen in 1951 aangesteld. Daar overlijdt hij op 26 oktober 1959.

Leonard Swennen
Geboren te Val-Meer op 28 maart 1901 en ingetreden in de orde der assumptionisten te Saint-Gerard op 1 oktober 1920 en priester gewijd te Leuven op 24 juli 1927. Hij was achtereenvolgens werkzaam als leraar en econoom. Hij wordt in 1937 overste te Brussel en is actief in de parochie-zielenapostolaat en als sociaal-voelend weekend pastor. Hij sterft te Leuven op 23 oktober 1982.

Mathieu Bouveroux
Geboren te Val-Meer op 12 juli 1904 en priester gewijd te Luik op 1 juli 1928. Hij was leraar aan het college van Sint-Truiden tot 1942. Werd dan als kapelaan en als pastoor te Houthalen-Meulenberg aangesteld tot 1956. Was daarna pastoor-deken te Maasmechelen tot 1984. Hij is er op allerzielendag 1990 in de Heer ontslapen.

Mgr. Willy OncIin .
Op 22 februari 1905 werd hij te Hamont geboren en op 7 april 1929 werd hij door Mgr Kerkhofs tot priester gewijd te Luik.
Van kindsbeen af leefde hij echter bij zijn ouders te Val-Meer. Op 8 april 1929 droeg hij zijn eremis op te Val-Meer. Van 1932 tot 1936 was hij leraar aan het klein seminarie van Sint-Truiden. In 1937 werd hij lector en een jaar later gewoon hoogleraar kerkelijk recht aan de K.U.L.
Van 1959 tot 1962 was hij lid van de voorbereidende commissie op het Tweede Vaticaans concilie en van 1962 tot 1965 expert bij Vaticanum 11. Later werd hij ook aangesteld tot adjunct-secretaris bij de herziening van het wetboek van canoniek recht. In 1975 ging hij met rust te Heverlee. Hij overleed er op 15 juli 1989 en werd te Val-Meer in de familiegraafkelder bijgezet.
Naast Mgr Kerkhofs droeg hij onze religieuze dorpsfaam op een markante wijze uit!

Mathieu Willems
Mathieu werd te Val-Meer op 3 september 1906 geboren en werd op 2 juli 1933 priester gewijd. Hij was van 1933 tot 1938 kapelaan en legeraalmoezenier te Hoei en tot 1940 te Luik. Na krijgsgevangenschap was hij daarna tot 1948 kapelaan en leraar te BiJzen, werd dan pastoor te Eisden tot 1958 en leraar tot 1971.
Op rust gesteld te Lafelt waar hij nog de functie van rector bekleedde is hij op rust te Val-Meer vanaf 1981 waar hij als krasse, actieve priester nog zeer nuttig werk in de parochie verrichtte.

Jozef Vossen
Hij werd te Val-Meer op 14 februari 1913 geboren en ontvangt het wit habijt van de Norbertijnen in 1932 om in 1934 zijn kloostergeloften af te leggen en op 23 oktober 1938 priester te worden gewijd.
In 1942 wordt hij superior van de abdij van Grimbergen en Norbertijner kanunnik. Hij was ook professor in de Gewijde Welsprekendheid. Is maandenlang bedlegerig en ziek en sterft in familiekring op 11 augustus 1950.

Sylvain Monard
Geboren te Val-Meer op 9 september 1920 stamt hij uit een diep-kristelijk gezin waal reeds twee zusters van hem in dienst van de Heer toetraden tot de zusters van liefde var Jezus en Maria. Hij werd te Luik priester gewijd in 1945. Nadien studeerde hij nog twee jaar aan de Leuvense universiteit en was vervolgens 20 jaar leraar van de retorica aan het Sint-Michielscollege te Bree. Na vele verdiensten in het onderwijs was hij pastoor te Montenaken en te Bocholt.
Nu is hij op rust gesteld als erepastoor en woont aan het Katharinaplein te Hasselt. Regelmatig komt deze sympathieke priester nog op bezoek bij zijn zuster, ereschoolhoofc van Val-Meer, die nog zeer actief is in de parochiewerking.

Julien Jackers
Geboren te Val-Meer als zoon van Jan en Margriet Rutten op 24 januari 1945. Op 2 september 1965 treedt hij in de orde van de Salesianen van Don Bosco. Hij wordt priester gewijd te Leuven op 1 maart 1975.
Julien studeerde aan de K.U.L. te Leuven kandidatuur wijsbegeerte en letteren. Wordt dan doctor in de theologie.
Was studieleider in Don Bosco te Hoboken.
Is nu directeur opleiding filosofie te Leuven

Mgr Louis-Jozef Kerkhofs
Monseigneur Louis Jozef Kerkhofs werd geboren te Val-Meer op 15 februari 1878; z ouders waren Jan Kerkhofs (t 1895) en Theresia Vandenbosch (t1913).
Bisschop gekozen op 14 december 1924, ontving Mgr Kerkhofs de volheid van zijn hoogambt op 11 februari 1925. Bisschop Mgr Rutten stierf, en Mgr Kerkhofs nam op 18 juli 1927 bezit van de bisschopszetel van Luik en werd zodoende de 88° opvolger van de heilige Lambertus. meer...

Terug naar index


 

bottom of page