top of page

Vrouwelijke religieuzen afkomstig van Val-Meer

Terug naar index

Maria-Ida Bouveroux
Zuster Marcelliana werd op 15 augustus 1858 te Val-Meer geboren en ontving het kloosterkleed op 13 mei 1878 en wordt in 1882 geprofest.
Zij sterft op 14 maart 1937 te Moergestel (NI).

Pauline Vandenbosch
Dochter van Willem en M. Bellefonaine. Geboren te Val-Meer treedt als religieuze in he klooster van Laval(F) waar ze in 1889 sterft.

Maria-Elisabeth Monard.
Zuster-Elisabeth Is de dochter van Jan en Maria Daenen uit Val-Meer. Ze treedt in de orde van de clarissen te Tongeren op 9 november 1883. Ze sterft te Tongeren op 7 april 1894 slechts 33 jaar oud.

Helena Jackers
Geboren te Val-Meer in 1870 treedt ze in de orde van de grauwzusters te Tongeren. Ze is de dochter van Mathijs en Maria Aerts.

Katrien Jackers
Te Val-Meer in 1873 geboren treedt ze in de orde van de zusters van liefde te Tilburg. Is eveneens de dochter van Mathijs en Maria Aerts.Zij sterft te Moergestel op 28 april 1918.

Gertrude Jackers
Is de derde dochter van Mathijs en Maria Aerts die als religieuze haar intrede doet. Op 12 november 1898 treedt ze op 23 jarige ouderdom in het klooster te Tilburg.

Maria Hermans
Geboren te Val-Meer op 12 april 1872 treedt ze in Maastricht in de orde der tien deugden van Maria in 1892. Zusters Maria-Jozefina deed haar professie in 1894 en sterft in Merksem op 27 november 1918.

Maria Bouveroux
Geboren te Val-Meer op 17 november 1872 en overleden te Brussel op 3 februari 1941 na 31 jaar vroom kloosterleven. Zij was overste van de zusters in de gevangenis van Vorst.

Katrien Berden
Geboren te Val-Meer op 24 juli 1875 treedt in de orde der zusters van liefde op 1 november 1903. Zusters Arsenia wijdde gans haar leven aan de naaizorg in het klooster van Meer; men getuigt van haar dat zij vroom, opgeruimd en werklustig was.Ze overleed te Val-Meer op 5 februari 1952.

Sophie Beusen
Geboren te Brussel. maar leefde daarna te Val-Meer, op 3 december 1875. Zij trad in de orde van de zusters van liefde op 2 september 1901 en werd te Tilburg in 1906 geprofest. Zij overlijdt te Tessenderlo op 29 juli 1919.

Maria Kerkhofs
Zuster Maria-Regina is de zuster van Mgr. Kerkhofs.
In de leeftijd van 94 jaar sterft ze op 1 augustus 1970 na 76 jaar kloosterleven. Als onderwijzeres of bestuurster heeft ze gedurende 50 jaar haar beste krachten aan de opvoeding van de jeugd gewijd.

Helena Beusen
Geboren te Val-Meer op 12 oktober 1877 .In de congregatie getreden in 1898 en geprofest in 1902. Zuster Maria Marie Alice sterft in het Sint-Stanislausgesticht te Moergestel (NI) op 8 februari 1944.

Maria Tilkin
Zuster Maria-Mechtildis werd geboren te Val-Meer op 11 mei 1878. trad in het klooster in 1899. sprak haar geloften uit in 1906. Zij ontsliep in de Heer in het klooster van Barmhartigheid te Heverlee op 26 juli 1923.
Deze dappere zuster was zeer actief in het dagelijks onderhoud van het klooster en had een ernstig ongeval; zij viel uit een raam dat ze een wasbeurt gaf.

Katrien Vossen
Geboren te Eigenbilzen op 28 mei 1880 en later woonachtig te Val-Meer trad ze in de orde van de zusters van liefde te Tilburg op 25 december 1896 en werd in 1900 geprofest. Was behulpzaam bij de zorg om de blinde kinderen in het gesticht O.L. Vr ter engelen te Maaseik. Zij sterft op 5 maart 1958 te Maaseik.

Jeanne lenaerts
Zuster Marie-Renée werd te Val-Meer op 8 februari 1900 geboren. Zij trad in de orde van de zusters van liefde te Tilburg en werd op 15 mei 1934 geprofest. Te Zonhoven en daarna te Maaseik was ze werkzaam in het gesticht waar ze op 22 september 1960 overleed. Zij ligt nu begraven te Aldeneik. Bijna gans haar kloosterleven leed. zij aan een zware hartkwaal. De soms gedwongen rust deed haar pijn; ze deed zo graag mee aan arbeid, ontspanning en gebed.

Maria Jans
Geborente Val-Meer op 6 november 1901. Zuster Mathilde trad inde orde van de zusters van liefde van Jezus en Maria op 2 juni 1925 en wordt geprofest in 1926.
Zij was achtereenvolgens in Gent, Kwatrecht, Velm en Sint-Truiden werkzaam. Na een levenstaak in zorg en bescheidenheid sterft ze op 2 december te Sint-Truiden.

Octavie Steegen
Woonachtig te Val-Meer, geboren te Nerem op 12 september 1904. Zij trad op 7 juli 1933 in de orde van de zusters van Don Bosco. Hield zich vooral bezig met naaiwerk te Heverlee en Kortrijk. Zij sterft er op 16 juli 1975 na een vroom en vlijtig kloosterleven.

Zuster Cornelia Monard
Geboren op 19.10.1904 Overleden op t7.03.1975
In 1927 trad ze binnen in Terhagen. Ze verliet een diepgelovige familie. Een broer zou later priester worden en haar zuster, zuster Gratias, zou haar later in de congregatie volgen. ..'
Na haar professie kwam ze naar Sint-Truiden en in september 1933 ging haar hartewens in vervulling: ze mocht naar de missie, naar Lahore in Pakistan. In 1939 werd ze verantwoordelijke van de gemeenschap in Khuspur: ze werkte in het dispensarium, op school, zowat overal. Toen trok ze naar Mariabad om in 1949 in een verlaten huis terecht te komen en een nieuwe stichting te vestigen.
In 1968 trok moeder Celsa naar Karachi, daar wijdde zij al haar krachten aan het beheer van een bejaardenhome.
Haar gezondheid ging echter fel achteruit en overleed op 7 maart 1875 te Karachi. Een medezuster verklaart:
We hadden het feest willen vervroegen waarop ze van de koning het ereteken van 40 jaar missiearbeid zou ontvangen. Onze vreugde werd rouw...
"Mother Celsa" Val-Meer is fier op u!

Agnes Rosias (Zuster Maria-Ida)
Werd te Val-Meer op 21 april 1907 geboren als dochter van Jozef en Margriet Smeets. Zij werd geprofest in 1931 in de orde van "les sceurs de charité". Zij was actief iJl de ziekenverzorging te Brussel en in een moederhuis te Frankrijk waar zij omstreeks 1961 overleed.

Cornelia Beusen
Geboren te Val-Meer als dochter van Pieter en Louise Thijs op 15 november 1907. Zij trad in de orde van de oblaten van de H. Benedictus, die sinds 1966 fusioneerden met de zusters van Don Bosco, en werd op 8 juli 1936 geprofest. Zij was werkzaam in de kloosterkeuken en opvoedster te Wijnegem en Heverlee tot 1970.

Maria Monard
Zij is de zuster van zuster Cornelia en ere-pastoor Sylvain Monard. Zij werd te Val-Meer geboren op 7 oktober 1911 en was onderwijzeres toen ze op 7 februari 1938 in de orde van de zusters van liefde van Jezus en Maria trad. Zij was lerares en directrice in verschillende scholen.
Zij was nog werkzaam in het internaat van de school voor verpleegkunde te Lovenjoel en nu zorgde voor het onthaal in de congregatie te Brussel.

Katrien Hertogen (Zuster Marie-Denise)
Zij werd te Val-Meer op 4 mei 1913 geboren en trad in als novicezuster op 8 december 1934.
Zij verbleef achtereenvolgens in de hospitalen St. Joseph en Baviere te Luik en vanaf 1947 te Peer tot 1981 toen ze werkzaam was te Banneux.
* Van haar kregen we een bizar verhaal te horen: "Op een avond toen ik voor de spiegel stond om mijn toilet te maken zag ik tot mijn verbazing twee letters A - M (van Ave Maria) op mijn bovenborst afgetekend in de uitwendige bloedadertjes. Ik riep de andere zusters erbij, onze verbazing was groot! Ik beschouw dit als een extra beloning voor mijn Mariadevotie". Familieleden van de zuster hebben deze stigmata met eigen ogen gezien.

Maria Beusen
Geboren te Val-Meer op 13 april 1916 ,als dochter van Paulinus en Margriet Pirard. Zij trad in de orde van de zusters van Sint-Jozef te Bourg-en-Bresse in Frankrijk op 8 april 1935. In 1941 werd zij geprofest en behaalde in Heverlee het diploma van regentes-snit en naad.
Daarna gaf zij les bij de zusters van 0.L.Vr. van Lourdes te Bitsingen en was er gedurende 12 jaar overste. Nu geniet seur Catherine een welverdiende rust in het pensionaat van de zusters van Rukkelingen; zij is nog regelmatig te gast in haar geboortedorp.

Katrien Keulen
Geboren op 20 februari 1919 te Val-Meer.
Trad op 3 oktober 1934 in de religieuze orde van het H. Hart van Maria te Berlaar. Zij studeerde aan de normaalschool en werd op 15 april geprofest. Na 12 jaar in het onderwijs gestaan te hebben in Aarschot trok deze moedige zuster als missionaris naar Zaïre. Daar zou ze 40 jaar lang haar beste krachten wijden aan onze misdeelde medemensjes.
Op30 mei 1965 was ze bloedgetuige te Buta bij de moord op 31 missionarissen en leefde 9 maanden als gijzelaar bij de rebellen. Bij haar behouden terugkomst werd ze door haar dorpsgenoten op feestelijke wijze onthaald. Proficiat Katrientje om uw moedige inzet!

Maria Leonie Kerkhofs .
Geboren te Val-Meer op 12 september 1919trad zij in de orde van de zusters van het H. Hart van Maria te Berlaar op 7 september 1934. Zij studeerde te Stevoort en aan de normaalschool Kindsheid Jesu te Hasselt en werd op 27 april 1936 geprofest. Zij was vanaf 1940 tot 1979 onderwijzeres of schoolhoofd te Berlaar, Stevoort, Kortenbos, Bevel, Assent en Waanrode.
Sedert haar op pensioenstelling in oktober 1979 is ze woonachtig te Bekkevoort. Van een vruchtbare onderwijsloopbaan gesproken!

Alice Jackers
Zuster Maria Salome was de dochter van Jozef en Elisabeth Onclin. Zij werd geboren te Val-Meer op 18 [lovember 1920 en trad in de congregatie van de zusters van het H. Hart van Maria te Berlaar in 1935. Op 14 april 1936 werd ze gekleed en stierf op 12 februari 1937, ze was amper 17 jaar oud. Men zegt van haar: Ze was onderdanig en minzaam in de omgang.

Alice Jans
Zuster Maria-Theresia is geboren te Val-Meer op 29 augustus 1921 als de dochter var Paul en Anna Raedts in de Bodemstraat.
Ze is overleden te Syssele de 5 februari 1947 in het 5° jaar van haar religieuze professie amper 26 jaar oud.
De rozenkrans had ze in haar laatste levensdagen steeds ter hand.

Katrien Willems
Geboren te Val-Meer op 18 mei 1922 en ingetreden op 7 november 1938 te Gent e geprofest op 15 mei 1940. Zij was werkzaam als verpleegster te Hasselt-Tuinwijk en 1 Lommel in de kliniek.
Vanaf 1979 is ze nog werkzaam te Eke in het home van Lichtervelde.

Bertha Elisabeth Kerkhofs
Zij is de zuster van zuster Leonie. Op 3 juni 1923 is ze geboren te Val-Meer en op 18 september 1939 treedt ze eveneens in de orde van de zusters van het H. Hart van Maria te Berlaar. Zij studeert te Stevoort en aan de normaalschool te Hasselt, ze was dan reeds geprofest in 1941.
Gediplomeerd in 1947 staat zij gans haar religieus leven in dienst van de jeugd in het onderwijs.
Nog steeds is zuster Bertha niet aan rusten toe; ze is nog zeer actief in parochiegemeenschap te Beerzel.

Terug naar index 

bottom of page